VÅR VERKSAMHET

 

VERKSAMHET

Information om GSFR och dess verksamhet har tidigare bedrivits genom utställningar, medicinska föredrag på aktuella tema och utdelning av stipendier till olika slags forskare inom de områden som GSFR stöder. För närvarande sker information genom GSFR:s hemsida och genom utlysning av stipendier och forskningsstipendiemånader, som kan sökas av doktorander och andra forskare som driver olika projekt, som uppfyller GSFR:s kriterier (se GSFR – vad är det?).

 

Exempel på forskningsprojekt, som fått stiftelsens stöd, finns under rubriken Forskning. Stiftelsens omkostnader utgörs enbart av banktjänster (SEB Institutioner & Stiftelser, 405 04 Göteborg), revisionsarbete av auktoriserad revisor, hemsida m.m. Styrelsearbetet sker helt ideellt.

 

 

 

 

STYRELSE

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

 

Ordförande: Med. dr, Leg. Arbetsterapeut Ulla Nordenskiöld

 

Vice ordförande: Vakant

 

PR-ledamot: Med. dr, Docent, Reumatolog Eva Bagge

 

Kassör: Civilekonom Tönu Riomar

 

Sekreterare: Dr.phil., Docent Christina Dalhede

 

Suppleanter: Lars-Göran Winbo

 

 

 

SEB Institutioner & Stiftelser

Cecilia Sundberg, tel 031-62 18 66

 

 

TIPS För att öka eller minska storleken i din webläsare använd Ctrl eller cmd +/-

 

 

Stöd forskningen!

Du kan också ge

ditt stöd till reumatologisk forskning genom

en gåva till GSFR.

Möjlighet finns att

i samband med gåvan specificera vilket av Reumatologins forskningsområden som din gåva vill stödja!