UTLYSNING OCH

ANSÖKAN

 inomUTLYSNING AV FORSKNINGSMEDEL

Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning (GSFR)
är
en ideell, opolitisk stiftelse som verkar för att främja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som fallerinom ramen för reumatologins forskningsområden och inom ramen för andra vetenskapliga forskningsinriktningar som syftar till att förbättra reumatikers livsvillkor. GSFR ger företräde för sådan forskning som berör och/eller äger rum inom Göteborgsregionen. GSFR prioriterar klinisk forskning.

 

GSFR utlyser härmed forskningsstipendier/forskningsstipendiemånader för ansökan. Stipendiesumman för forskningsstipendiemånader är för närvarande 20.000 kr per månad.

 

Ansökan görs på särskild blankett (liggande A4). Den elektroniska blanketten i pdf-format kan hämtas via länken nedan, eller rekvireras per telefon via sekr. Christina Dalhede tel. 031-22 02 44, eller kassaförv. Tönu Riomar  tel. 031-22 28 35 vard. säkrast efter kl. 18.

 

Ifylld blankett måste skickas in per brev och ska innehålla:

Ansökan i 5 exemplar + 10 exemplar av en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet på en A4-sid (se punkt 2, ansökningsblanketten).

A4-sidan måste även innehålla projektets titel och sökandens namn.

 

Ansökan skall ha inkommit på särskild blankett senast 3 april 2017:

Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning (GSFR)

c/o SEB Institutioner & Stiftelser, Jonas Svahn

405 04 Göteborg

 

Besked om utfallet meddelas i juni 2017.

Tilldelade medel måste användas inom ett år från det datum, som ansökan beviljats. Kortfattad resultatrapport ska alltid insändas till stiftelsen, när forskningsmedlen har förbrukats. GSFR förutsätter att stiftelsens namn anges vid publikationer av forskningsresultat, som nåtts med hjälp av GSFR-medel.

 

Göteborg i januari 2017

 

GSFR:s styrelse

 

 

 

TIPS För att öka eller minska storleken i din webläsare använd Ctrl eller cmd +/-

 

Stöd forskningen!

Du kan också ge ditt stöd till reumatologisk forskning genom en gåva till GSFR.

Möjlighet finns att i samband med gåvan specificera vilket av Reumatologins forskningsområden som din gåva vill stödja!

 

 

 

LÄS MER...

 

UTLYSNING OCH ANSÖKAN

 

TIDIGARE STIPENDIATER

 

GSFR:S HISTORIA

Hämta broshyren