VÅRA STIPENDIATER

GENOM ÅREN

TIDIGARE STIPENDIATER

Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning (GSFR)

(grundad den 18 mars 1991)

inkluderande

 

Elof och Margareta Janssons minnesfond inom Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning (GSFR) (18 april 1996)

Ann-Will och Allan Olofssons m.fl. minne för reumatologisk forskning i Väst- och Mellansverige (15 april, 1 maj 1996)

Ture Bodins minne för reumatologisk forskning om

psoriasisartrit (2010)

har sedan starten delat ut stipendier/forskningsstipendiemånader till följande forskare som stöd till deras respektive forskningsprojekt:

 

 

2016-05-28

 

Spec.läkare reumatologi Boja Jovancevic, SU/Sahlgrenska

Individualized monitoringof bioavailability and immunogenicity of TNF-antagonist infliximab in paatients with rheumatoid arthritis - an approach to personalized treatment.

Tre forskningsstipendiemånader á 20.000 kr

 

Med. dr, överläkare Estelle Trysberg, Reumatologen, SU/Sahlgrenska

Markörer i likvor för diagnos av misstänkt neuropsykiatrisk SLE och mekanismer vid SLE-relaterad depression.

Tre forskningsstipendiemånader á 20.000 kr

 

 

Med. dr, specialistläkare i reumatologi Anna-Karin Hultgård, Avd. för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin för MD Beatrice Bergström.

Epigenetics in RA-Effects of methotrexate on cell cycle regulation in fibroplast-like synoviocytes.

Tre forskningsstipendiemånader á 20.000 kr

 

Forskare Ola Grimsholm, Avd. för reumatologi/Göteborgs Universitet.

B-cell tolerance mechanisms in patients with rheumatoid arthritis.

Två forskningsstipendiemånader á 20.000 kr

 

 

 

2014-05-12

Spec.läkare reumatologi PhD Lena Björkman

Neurofilens roll vid inflammatorisk ledsjukdom

Två forskningsstipendiemånader á 17.000 kr

 

Med dr, fysioterapeut Emma Haglund

Intervjustudie kring vilka erfarenheter individer med Spondylartrit har avseende kunskap och information om sjukdomen och dess konsekvenser

Två forskningsstipendiemånader á 17.000 kr

 

Sjukgymnast, doktorand Karina Malm

Hantering av levnadsvanor vid reumatoid artrit

Två forskningsstipendiemånader á 17.000 kr

 

 

 

2012-05-20

Karin Thorarinsdottir, projekt Betydelse av B-celler och dess subpopulationer för uppkomst och vidmakthållande av reumatoid artrit,

Tre forskningsmånader à 17.000 kr = 34.000 kr.

 

 

 

2011-05-22

M. Sc., Leg. Arbetsterapeuten Cecilia Boustedt, Primärvårdsrehab Majorna, till projektet Kvinnor med handartros. Samband mellan handfunktionoch dagliga aktiviteter,

Två forskningsstipendiemånader à 17.000 kr = 34.000 kr.

 

 

 

2009-06-03

Specialistläkare, Reumatologen Eva Klingberg, Allmän internmedicin och Reumatologi, Sahlgrenska Sjukhuset/SU,

Klinisk studie av osteoporosvid ankyloserande spondylit,

En forskningsstipendiemånad à 15.000 kr.

 

Arbetsterapeuten Cecilia Boustedt, Primärvårdsrehab Gibraltar,

för projektet Handartros: Kvinnors dagliga aktiviteter, effekt av arbetsterapeutiska åtgärder,

En forskningsstipendiemånad à 15.000 kr.

 

Spec. sjukgymnasten Anneli Bilberg, Sjukgymnastenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU,

Skulderfunktion hos patienter med tidig reumatoidartrit,

En forskningsstipendiemånad à 15.000 kr.

 

 

2008-05-19

Specialistläkaren i Reumatologi Christina Dackhammar,

Validering av kortversionen av Sickness Impact Profile/SIP-RA-64, ett mått på livskvalitethos patienter med reumatoid artrit (RA),

har beviljats två forskningsstipendiemånader à 15.000 kr = 30.000 kr.

 

Specialistsjukgymnasten MSc, Doktorand Eva Sandstedt,

Bone density, excercise and physical activity in children and adolescents with Juvenile AIdiopathic Arthritis (JIA),

En forskningsstipendiemånad à 15.000 kr.

 

 

2007-05-07

Doktorand Annemarie Hasselberg,

Ny terapi mot reumatoid artrit och andra autoimmuna sjukdomar genom nässpray,

En forskningsstipendiemånad à 15.000 kr.

 

Leg. Psykolog Kerstin Wentz,

En forskningsstipendiemånad à 15.000 kr.

 

 

2006

Cecilia Boustedt, Forskningen om tumbasartros,

En och en halv forskningsstipendiemånad = 22.500 kr.

 

Doktorand, Leg. Sjukgymnast Anna Ericsson,

Trötthet vid fibromyalgi,

En och en halv forskningsstipendiemånad = 22.500 kr.

 

 

1996–2005

Under tioårsperioden delades sammanlagt 210.000 kr ut i stipendier ochforskningsstipendiemånader till flera forskningsprojekt. Bland de forskare, som erhöll sådana var följande:

 

Leg. Sjukgymnasten Kaisa Mannerkorpi

 

Reumatologen Med. dr Monica Ahlmén

 

Reumatologen, Dr Helena Forsblad

 

Reumatologen, Dr Estelle Trysberg

 

Leg. Arbetsterapeuten Birgitha Archenholtz

 

Doktorand Egidija Sakiniene

 

Leg. Övertandläkaren Anna Kallenberg

 

 

1993–1995

Under perioden delades sammanlagt 15.000 kr ut i stipendier till flera forskningsprojekt.

Bland de forskare, som erhöll sådana var följande:

 

Reumatologen, Dr Gösta Bendix

 

Leg. Sjuksköt. Ann? USA/Göteborg

 

 

 

TIPS För att öka eller minska storleken i din webläsare använd Ctrl eller cmd +/-

 

Stöd forskningen!

Du kan också ge ditt stöd till reumatologisk forskning genom en gåva till GSFR.

Möjlighet finns att i samband med gåvan specificera vilket av Reumatologins forskningsområden som din gåva vill stödja!

 

 

 

LÄS MER...

 

UTLYSNING OCH ANSÖKAN

 

TIDIGARE STIPENDIATER

 

GSFR:S HISTORIA

Hämta broshyren