VÅR HISTORIA

 

HISTORIK

 

Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning (GSFR) bildades i Göteborg den 18 mars 1991, på årsdagen av reumatologen Barbro Blohmés bortgång. GSFR vill vara ett komplement till andra fonder och stiftelser som stöder reumatologisk forskning. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

 

År 1991 utkom GSFRs första informationsbroschyr Ge ditt stöd till reumatologisk forskning, helfinansierad av Ann-Will och Allan Olofsson, Karlstad. En uppdatering och utvidgning av broschyren gjordes 1997, inklusive dokumentation. (Se sidorna 2-6 i broschyren)

 

Av GSFR i Göteborg bildades Elof och Margareta Janssons minnesfond inom Göteborgsregionens Stiftelse För Reumatologisk Forskning (GSFR) den 18 april 1996.

(Se sidorna 7-15 i broschyren)

GSFR-medel för Ann-Will och Allan Olofssons m.fl. minne för reumatologisk forskning i Väst- och Mellansverige, skänkta den 15 april och 1 maj 1996. (Se sidorna 16-19 i broschyren)

GSFR-medel för Ture Bodins minne för reumatologisk forskning om psoriasisartrit, skänkta under 2010.

TIPS För att öka eller minska storleken i din webläsare använd Ctrl eller cmd +/-

 

 

Stöd forskningen!

Du kan också ge

ditt stöd till reumatologisk forskning genom

en gåva till GSFR.

Möjlighet finns att

i samband med gåvan specificera vilket av Reumatologins forskningsområden som din gåva vill stödja!