STÖD TILL

FORSKNING

 

STÖD TILL FORSKNING
– PROJEKT SOM BEVILJATS

 

Sedan starten av GSFR 1991 har stiftelsen delat ut forskningsmedel i form av stipendier och forskningsstipendiemånader till forskningsprojekt, drivna av forskare inom reumatologins olika forskningsområden. Stöd har även getts som bidrag till en utbildningsdag i Reumatologi. Åren 1993–2011 har sammanlagt 446.000 kr delats ut till de forsknings- och utbildningsändamål som GSFR stöder. Vilka forskningsprojekt och forskare, som erhållit medel, visar länken GSFR-stipendier.

 

 

Utlysning av stipendier/forskningsstipendiemånader sker högst två gånger om året. Vanligast är en gång om året. Särskild blankett bifogas utlysningen.

(Se länken Blankett).

 

Ansökan efter utlysning görs på särskild blankett, som ska ha inkommit till GSFR senast den 1 april. Infaller dagen på en helgdag, gäller senast den 2 april.

TIPS För att öka eller minska storleken i din webläsare använd Ctrl eller cmd +/-

 

 

Stöd forskningen!

Du kan också ge

ditt stöd till reumatologisk forskning genom

en gåva till GSFR.

Möjlighet finns att

i samband med gåvan specificera vilket av Reumatologins forskningsområden som din gåva vill stödja!